E-motive Logo

Elektrische scooter van de zaak?

Een klant van E-motive heeft recent een aantal van zijn medewerkers aangenaam verrast met een elektrische scooter van E-motive. Voor hun woon-werkverkeer, en voor korte zakelijke ritten naar cliënten en afnemers in de binnenstad, waar je met een auto niet snel en makkelijk kunt komen. Zo’n scooter is fiscaal erg aantrekkelijk. 

Een elektrische scooter pakt fiscaal vriendelijk uit voor werknemer én werkgever. De werknemer die zo’n scooter van zijn baas ter beschikking krijgt, kan die gebruiken voor zijn/haar zakelijke ritten en voor het woon-werkverkeer zonder daarvoor in privé belast te worden. Voor het privégebruik van de scooter kent de wet geen forfaitaire bijtelling zoals bij een auto van de zaak. De werknemer moet de waarde van zijn/haar privéritten - voor een reële prijs per kilometer – tot zijn/haar inkomsten uit arbeid rekenen. De werkgever kan die vergoeding meenemen in de loonberekening. Een andere optie is dat de werknemer maandelijks een vast bedrag aan de werkgever betaalt, als vergoeding voor het privégebruik van de scooter. Een bijtelling bij het loon is dan niet aan de orde.

Als de inspecteur twijfelt of het privégebruik wel correct verrekend of verloond is - omdat hij meer privégebruik veronderstelt – moet hij dat meerdere privégebruik aannemelijk maken. Ook dat is veel gunstiger geregeld dan bij een auto van de zaak. Daar ligt de bewijslast volledig op de automobilist om aan te tonen dat hij niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft verreden.
Voor de werkgever pakt een investering in elektrische scooters gunstig uit vanwege de vele fiscale faciliteiten. De werkgever/ondernemer heeft recht op 28% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek over het investeringsbedrag (binnen de grenzen van de KIA), plus nog eens 13,5% milieu-investeringsaftrek over de helft van het investeringsbedrag. De elektrische scooter kwalificeert voor de MIA (tot de helft van het investeringsbedrag) omdat die scooters op de Milieulijst staan. 
Die aanwijzing betekent ook dat de investering in aanmerking komt voor de vervroegde afschrijving op milieu-investeringen, de VAMIL. De ondernemer kan 75% van de aanschafwaarde desgewenst in een keer afschrijven ten laste van de winst uit onderneming. Om de MIA en de VAMIL te benutten moet de investering wel tijdig aangemeld worden bij het Bureau IRWA te Breda.

Goede reis op uw elektrische scooter van E-motive. Zo wordt elektrisch rijden voor de zaak enorm aantrekkelijk. 

E-motive - Woon - Werk
E-motive - Woon - Werk
E-motive - Woon - Werk